https://www.hudic.si

Uporabni nasveti

Oddaljen dostop Ubuntu operacijskega sistema

Vedno se sprašujemo, kako oddaljeno nadzirati strežnik, ki je brez tipkovnice, miške in monitorja. Ponavadti so to virtualni računalniki. Za oddaljeni nadzor Ubuntu operacijskega sistema uporabljamo VNC (Virtual Network Computing).
V naslednjih korakih bom namestil VNC strežnik na virtualni računalnik, kateri poganja Ubuntu operacijski sistem.

Najprej namestimo zadnje popravke na operacijski sistem:
sudo apt update
sudo apt upgrade

Potem namestimo lightdm ("lažjo" različico Ubuntu grafičnega vmesnika) in sistem ponovno zaženemo.
sudo apt install lightdm
sudo reboot

Ob ponovnem zagonu računalnika, v terminalu namestimo še X11vnc.
sudo apt install x11vnc

Sedaj moramo narediti servis, ki se bo ob zagonu vedno zagnal, da bomo lahko oddaljeno dostopali do računalnika.
sudo nano /lib/systemd/system/x11vnc.service

V njega zapišemo naslednje ukaze in shranimo zapis.
[Unit]
Description=x11vnc service
After=display-manager.service network.target syslog.target

[Service]
Type=simple
#Zamenjaj geslo s svojim
ExecStart=/usr/bin/x11vnc -forever -display :0 -auth guess -passwd password
ExecStop=/usr/bin/killall x11vnc
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Sedaj moramo ponovno zagnati vse deamon-e, x11vnc omogočiti ob zagonu in zagnati X11vnc servis.
sudo systemctl deamon-reload
sudo systemctl enable x11vnc.service

Če želimo pogledati stanje x11vnc servisa uporabimo
sudo systemctl status x11vnc.service

Za odaljeni dostop bom uporabili VNC klienta. V samem macos-u je že vgrajen, za druge operacijske sisteme ga moramo namestiti posebaj.