https://www.hudic.si

Uporabni nasveti

TFTP strežnik (postavitev in nastavitev)

TFTP (Trivial File Tranfer Protocol) je "okleščen" FTP (File Tramsfer Protocol). Namenjen je bil za enostavno uporabo, kjer ne potrebujemo avtentikacije. Uporaben je za shranjevanje konfigiracij in operacijskega sistema (Cisco naprave) ali poganjanje operacijskega sistem preko BOOTP, PXE ali kakšnega drugega omrežnega protokola. Veliko IOT naprav uporablja TFTP za prenos novega operaciskega sistema oz. popravkov, torej je še vedno uporaben.

V našem primeru bomo namestili TFTP strežnik na Ubuntu.

Namestitev TFTP strežnika

Namestili bomo TFTP strežnik, ki je že v Ubuntu sistemu. Paket se imenuje tftpd-hpa.
Najprej prenovimo bazo Ubuntu paketov, da dobimo posodobljeno sliko.
sudo apt update

Namestiomo tftpd-hpa
sudo apt install tftpd-hpa

Po namestitvi preverimo če tftpd-hpa servis deluje in je zagnan.
sudo systemctl status tftpd-hpa

Nastavitev TFTP strežnika
Če želimo spreminjati nastavitve. moramo spremeniti datoteko tftpd-hpa, ki se nahaja na /et/default/tftpd-hpa.
sudo nano /etc/default/tftpd-hpa

Privzete nastavitve:
TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECORTY="/var/lib/tftpboot"
TFTP_ADDRESS=":69"
TFTP_OPTION="—secure"


Po privzetem, ne omogoča kreiranje novih datotek, ki jih sproži oddaljen klient. Če želimo to omogočiti, je potrebno spemeniti zadnjo nastavitev na sledeći način:
TFTP_OPTION="—secure —create"

Če želimo spemeniti mapo, potem spremenimo naslednjo nastavitev:
TFTP_DIRECORTY="/tftp"

Mapo moramo še ustvariti in nastaviti privilegije za uporabnika tftp.
sudo mkdir /tftp
sudo chown tftp:tftp /tftp
sudo systemctl restart tftpd_hpa


S tem smo postavili tftp strežnik. Testiramo ga lahko z napravo, ki zna pisati na tftp (Cisco naprave) ali z uporabo tftp klienta.